Kontorbelysning : Dafa A/S


Udfordringen

Dafa A/S oplevede betydelige omkostninger i forbindelse med energiforbruget i deres produktionsanlæg. Desuden var belysningen i administrationsområdet ikke optimal, hvilket påvirkede medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel. Der var behov for en omfattende løsning, der kunne reducere energiomkostningerne og skabe en mere effektiv belysning i både produktion og administration.


Løsningen

Produktion
Lyskoncept gennemførte en grundig analyse af produktionsanlæggets belysningsbehov og besluttede at erstatte de eksisterende 714 lysrør med energieffektive LED-lys. Denne opgradering ikke kun forbedrede belysningskvaliteten, men resulterede også i en betydelig energibesparelse.

Administration
For at optimere belysningen i administrationsområdet blev LED-paneler valgt som den ideelle løsning. Disse paneler blev strategisk installeret for at sikre ensartet og behagelig belysning i hele området, hvilket skabte et mere produktivt og behageligt arbejdsmiljø.

Implementering og energibesparelse
Lyskoncept sikrede en problemfri implementering af LED-lysløsningerne i både produktion og administration. Resultatet var imponerende med en samlet energibesparelse på 124.828 kWh om året. Denne besparelse ikke kun reducerede Dafa A/S’ energiomkostninger, men understregede også deres engagement i bæredygtighed og miljøvenlige driftspraksis.

Økonomiske besparelser
Den nye LED-belysning resulterede ikke kun i energibesparelser, men også i en bemærkelsesværdig økonomisk fordel. Dafa A/S opnåede en imponerende 62% besparelse på omkostninger, hvilket styrkede virksomhedens økonomiske bæredygtighed og konkurrenceevne.

Trivsel og produktivitet
Den opgraderede belysning i administrationsområdet skabte et mere behageligt og produktivt arbejdsmiljø for medarbejderne. Den ensartede belysning fra LED-panelerne bidrog til øget koncentration og trivsel, hvilket yderligere styrkede virksomhedens produktivitet.


Konklusion

Dafa A/S’ beslutning om at samarbejde med Lyskoncept for at nedsætte energiforbruget og optimere belysningen har resulteret i en vellykket og bæredygtig investering. Den omfattende LED-løsning har ikke kun leveret betydelige energibesparelser, men også skabt et mere behageligt og effektivt arbejdsmiljø for virksomhedens medarbejdere. Denne case understreger vigtigheden af at investere i energieffektive belysningsløsninger for at opnå både økonomiske og miljømæssige fordele. Dafa A/S og Lyskoncept har sammen skabt et lysende eksempel på, hvordan bæredygtig belysning kan være afgørende for en virksomheds succes.