Kontorbelysning : Boyum IT A/S

Kundecitat

“Hos Boyum IT havde vi behov for at optimere belysningen i vores kontorer. Efter kyndig rådgivning og anbefaling fra Lyskoncept fik vi udskiftet alle de gamle traditionelle lysstofrør med LED paneler, der minder om lys fra et ovenlysvindue. Vi vidste godt, at LED har et lavt energiforbrug og en lang levetid, men at besparelsen på elregningen var så betydelig, kom bag på os. Helt konkret har skiftet til LED betydet en økonomisk besparelse på næsten 50%. Derudover har den nye belysning haft en positiv betydning for produktiviteten og medarbejderne, der alle er super glade for det behagelige farveindhold i lyset. Samarbejdet med Lyskoncept har fungeret upåklageligt, og vi kan varmt anbefale dem.”

Nadja Friedrichs Boyum
VP Marketing & HR Manager, Boyum IT


Udfordringen

Boyum IT A/S oplevede udfordringer med at sikre den rette belysning ved etableringen af nye arbejdsstationer. Den eksisterende belysningsinfrastruktur var ikke tilstrækkelig til at imødekomme virksomhedens behov og skabe et behageligt arbejdsmiljø for medarbejderne.


Løsningen

Behovsanalyse
Lyskoncept udførte en grundig analyse af de nye arbejdsstationers belysningsbehov for at forstå kravene til lyskvalitet og effektivitet. Dette gjorde det muligt at skræddersy en løsning, der opfyldte Boyum IT A/S’ specifikke behov.

Montering af LED paneler
For at imødekomme de identificerede behov besluttede Lyskoncept at installere 68 LED-paneler. Disse paneler blev monteret strategisk for at sikre optimal belysning ved arbejdsstationerne. LED-teknologien blev valgt for dens energieffektivitet og evne til at skabe en behagelig arbejdsatmosfære.

Implementering og energibesparelse
Implementeringen af LED-panelerne var omhyggeligt udført for at sikre en problemfri integration i det eksisterende miljø. Resultatet var en imponerende 50% besparelse på elregningen. Denne markante reduktion i energiomkostningerne understregede ikke kun løsningens effektivitet, men bidrog også til virksomhedens økonomiske bæredygtighed.

Gladere medarbejdere og enklere drift
Den forbedrede belysning ikke kun førte til besparelser, men skabte også glade medarbejdere. Den rette belysning ved arbejdsstationerne forbedrede arbejdsmiljøet og bidrog til medarbejdernes trivsel. Derudover gjorde den energieffektive LED-teknologi vedligeholdelsen mere enkel, hvilket resulterede i en nem daglig drift for Boyum IT A/S.


Konklusion

Boyum IT A/S’ beslutning om at samarbejde med Lyskoncept for at optimere belysningen i forbindelse med etablering af nye arbejdsstationer har vist sig at være en succes. Den skræddersyede løsning med LED-paneler har ikke kun resulteret i betydelige energibesparelser, men har også skabt et behageligt og produktivt arbejdsmiljø. Denne case illustrerer, hvordan investering i den rigtige belysningsløsning ikke kun kan have økonomiske fordele, men også positiv indvirkning på medarbejdernes tilfredshed og virksomhedens daglige drift. Boyum IT A/S og Lyskoncept har sammen skabt et inspirerende eksempel på, hvordan belysningsopgraderinger kan være afgørende for en moderne arbejdsplads.